gymnasiet

Antalet som klarar gymnasiet ökar igen

Enligt de senaste siffrorna från Skolverket har antalet gymnasieexaminerade återigen ökat. Detta är goda nyheter, eftersom det innebär att fler elever får möjlighet att fortsätta sin utbildning.

Ökningen har setts på alla universitetsförberedande program och på majoriteten av yrkesprogrammen. Året har dock präglats av pandemin och därför krävs ytterligare analyser innan några definitiva slutsatser kan dras.

Vi vill ta tillfället i akt att gratulera alla elever som har slutfört sina gymnasiestudier och önskar dem all lycka till med sina framtida strävanden. Tack för ert fortsatta stöd!